Twierdza Osowiec

Sześć kilometrów na południowy zachód od Goniądza znajduje się potężny - częściowo zniszczony - system fortyfikacji dawnej Carskiej Twierdzy Osowiec. Twierdza stanowiła ważny element zespołu umocnień broniących zachodnich granic imperium rosyjskiego. Została zbudowana na jednej przerwie przez biebrzańskie bagna.

Zadaniem twierdzy była obrona przed ewentualnym atakiem ze strony wojsk niemieckich z Prus Wschodnich. Budowę Twierdzy Osowiec rozpoczęto w 1882 roku, a zakończono w 1892 roku. Dzisiaj patrząc na te obiekty podziwiamy ich ogrom, zastanawiamy się, jak był możliwa ich budowa przy ówczesnej technice. Warto też podkreślić dbałość budowniczych o estetykę. Pomimo militarnego przeznaczenia są bardzo dekoracyjne.

Podczas I wojny światowej wojska niemieckie nacierające z Prus przeprowadziły trzy szturmy na warownię. Wszystkie spełzły na niczym, pomimo użycia gazów bojowych. Obrona twierdzy przeszła do historii. Jest porównywana z działaniami wojennymi pod Verdun we Francji w 1916 roku. Powstało wspaniałe Muzeum Twierdzy Osowiec.