Wiosenne rozlewiska

Europejczycy zachwycają się naszymi rozległymi mokradłami, turzycowiskami i lasami bagiennymi - takie miejsca to unikat w skali kontynentu. Zawiłe meandry i starorzecza tętniącej życiem rzeki wylewają co roku wiosną, zamieniając dolinę w królestwo ptactwa.

Biebrzańskie łąki i pastwiska, podtapiane każdej wiosny, przyozdabiają się żółtymi kaczeńcami, tworzącymi niespotykany krajobraz.