Królestwo łosia

Wśród zarośli i moczarów żyje król Bagien biebrzańskich - łoś. I choć przed kilkudziesięciu laty wyginął na innych terenach, tutaj - w rozległym i niedostępnym dla ludzi rezerwacie Czerwone Bagno - udało mu się przetrwać.

Dziś Biebrzański Park Narodowy to największa ostoja tego sympatycznego zwierzęcia w Polsce (szacuje się tu ich liczbę na około 600 osobników). Nad Biebrzą łatwo można odnaleźć również ślady bytowania bobra, wydry, jelenia, jenota, borsuka, łasicy, czy największego tu drapieżnika - wilka.